תגובה אחת

  • מעוניינת להירשם לכנס הארצי השלישי למגדר ואין בפרסום הפניה למען לרישום.

    יש טעות בפרסום גופו – 21/22.2.2017 במקום 2018

לכתוב תגובה