לימודי מגדר בישראל

מוסדות לימוד המציעים לימודי מגדר בישראלהחוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת ת"א

התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב היא התכנית האוניברסיטאית היחידה בישראל, המעניקה תואר ראשון בתחום זה. בשנת הלימודים תשס"ט נפתחה התכנית לתואר שני. התכניות הן רב-תחומיות, חושפות את הלומדים בהן למגוון נושאים רחב ומרתק ומאפשרות העמקה ומחקר מתקדמים. תכניות הלימודים כוללות קורסים מתחום מדעי הרוח והחברה, כמו גם מתחום האמנות והמשפט, ומזמינות את התלמידות והתלמידים להרכיב לעצמם את תכנית לימודיהם בהתאם לתחומי העניין שלהם. לאתר התוכנית


אוניברסיטת בר אילןbiu-front-logo-he

התוכנית ללימודי מגדר בבר-אילן נפתחה בשנת 2000 בעקבות הביקוש הגובר ללימוד ומחקר אקדמיים של תחום חדשני ומשמעותי זה, והייתה התוכנית האוניברסיטאית הראשונה בישראל ללימודים מתקדמים במגדר. התוכנית בוחנת את ההגדרות המגדריות הקיימות מתוך גישה ביקורתית ובינתחומית, המשלבת את מדעי הרוח, החברה, היהדות, הטבע והמשפט. התוכנית מציעה לימודי מגדר לתואר שני ושלישי. לאתר התוכנית


התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת בן גוריון

תכנית לימודי המגדר באוניברסיטת בן-גוריון מתמקדת בלימודים ובמחקר של לימודי היחסים בין המינים בהקשרים חברתיים, תרבותיים, פיזיולוגיים וטכנולוגיים. לימודי מגדר מתארים ומנסים ולהבין את המבנים ואת יחסי הכוח החברתיים שמכוננים ומשעתקים את היחסים בין המינים. האוניברסיטה מציעה תואר שני בלימודי מגדר או חטיבה בלימודי מגדר במחלקה ללימודים רב תחומיים לתואר ראשון. לאתר התוכנית


האוניברסיטה העברית בירושלים

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית תומך ומעודד חברי/ות סגל במחקריהם בתחומים האלה, מטפח דור צעיר של חוקרות וחוקרים, ונותן מענה לסטודנטיות/ים ולקהל הרחב המתעניינים בנושאים הקשורים לפמיניזם ומגדר. חקר המגדר הינו תחום המתפתח בארץ ובעולם, והמבט הפמיניסטי מאפשר הסתכלות ביקורתית, תיאורטית ויישומית על בעיות וסוגיות חברתיות רבות הקשורות לסדר החברתי ולחייהן/ם של נשים ושל גברים.
המרכז מציע תוכנית התמחות ל-מ"א בלימודי מגדר. התוכנית מיועדת לתלמידי/ות מוסמך בדיסציפלינות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים/ות להשתמש בזווית הראיה המגדרית ובתיאוריה הפמיניסטית כדי להעמיק ולהסביר סוגיות מפתח בתחום התמחותם. לאתר התוכנית

אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה

התכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה היא בעלת אוריינטציה מחקרית ומקיפה מגוון נושאים בחקר נשים ומגדר, למשל: הבנייה תרבותית של נשיות וגבריות, מגדר ופוליטיקה, מין ומיניות, לימודי גבריות, גלובליזציה ומגדר וכן מגדר ומשפט. סוגיות אלו ידונו תוך חיבור לתיאוריות ליברליות, מרקסיסטיות,תרבותיות, פוסט-סטרוקטוראליות ופוסט-קולוניאליות ולמתודולוגיות מחקר שונות. התכנית היא היחידה המעניקה תואר שני בתחום באזור הצפון. אוניברסיטת חיפה הייתה הראשונה בארץ שהקימה את החטיבה ללימודי האישה בשנת 1983 לאתר התכנית


המכללה האקדמית תל חי

התכנית ללימודי מגדר הוקמה כיחידה עצמאית בתוך החוג לפני כעשור, כשמטרתה העיקרית היא הפצת ההגות והמחקר הפמיניסטיים. התכנית ממוקדת בעיקר במדעי ההתנהגות, כשהדגש הוא על תחום הפסיכולוגיה הפמיניסטית. במסגרת תכנית הלימודים מתקיימת חשיפה למאגרי ידע חדשניים ושוויוניים מבחינה מגדרית שנוספו בעת האחרונה למדעי ההתנהגות השונים, אשר נועדו להשלים ולהעשיר את הגישות הרווחות בזרמים המרכזים תוך נתינת ביטוי לקול הנשי שמקומו נפקד ממרביתם עד לאחרונה. קורסי הפסיכולוגיה המגדרית מפגישים את הלומדות/ים עם תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בנושא ההתפתחות וההוויה הפסיכולוגית הנשית, הפסיכולוגיה הגברית במבט מגדרי, התפתחות הזהות המגדרית, ניתוח מגדרי שוויוני של תיאוריות פסיכולוגיות מובילות וכדומה. בתכנית הלימודים מושם דגש על הקניית כלי חשיבה וניתוח אלטרנטיביים ושוויוניים על מנת לפתח אצל הסטודנט/ית את היכולת לחקור ולארגן ידע אקדמי מנקודת מבט מאוזנת זו. כמו כן, יש לתכנית צביון אקטיביסטי שנועד לעודד פעילות חברתית בתחום המגדר מעל ומעבר ללמידה האקדמית. לאתר התוכנית


המכללה האקדמית עמק יזרעאל

לימודים רב תחומיים לתואר ראשון. מקבץ בדגש על מדעי החברה ולימודי נשים. למתעניינים בלימודי נשים, מגדר ומיעוטים בתוך ההקשר הרחב של החברה, תרבות ופוליטיקה. לאתר התוכנית


המכללה האקדמית למנהל בראשון לציון

תואר שני בלימודי משפחה. תוכנית המוסמך בלימודי משפחה מיועדת למי ששואף להיות מומחה לענייני משפחה ומספקת לסטודנטים ראיה כוללת על מוסד המשפחה והסביבה בה הוא פועל. ההתמחות תעשיר את ידיעותיכם ותתרום להתפתחות המקצועית, הכלכלית והאישית. לאתר התוכנית


המכללה האקדמית בית ברל

תכנית הלימודים מורכבת משני שלבים עיקריים. בשלב הראשון משתתפים הסטודנטים בקורסים כלליים המרחיבים את ידיעותיהם והבנתם באשר לחוסר צדק, אי-שוויון, מוקדי כוח ושליטה, מתחים תרבותיים ופערים חברתיים, המאפיינים את החברה הקפיטליסטית בת זמננו ואת החברה הישראלית בפרט.

בשלב השני ללימודיהם מתמקדים הסטודנטים בתחום המגדר ולוקחים חלק בקורסים העוסקים באי-שוויון, חוסר צדק ואפליה מגדריים, ובצידם בקורסים העוסקים באפשרויות השונות לקדם ולהוביל שינויים חברתיים ואישיים. קורסים אלה מציעים השכלה רב-תחומית, הנוגעת בתחומי דעת שונים ובייחוד בהגות הפמיניסטית על זרמיה המרכזיים. לצד מגדר, מציעים קורסים אלו עיסוק מאתגר גם בשאלות של מעמד, גזע, לאום, עדה ומיניות. הקורסים הם בעלי מימד מובהק של העצמה אישית המאפשרת לחולל שינוי משמעותי בכל תחומי החיים. לאתר התוכנית